дейностиОт  БАБЕП правим всичко възможно, за да бъдат Вашите интереси защитени. Ние взимаме активно участие в тематичните работни групи към съответните министерства, отправяме предложения и коментари до всички институции, отговорни за управлението на европейските програми, и организираме форуми за обмен на информация и опит.

За изпълнение на целите си асоциацията изпълнява следните дейности:

Участие в работни групи Участие в работни групи
Наши експерти присъстват на тематичните работни групи, отговорни за изготвянето на нормативните документи за различните оперативни програми. Участието ни позволява да предлагаме коментари и редакции по съответните наредби и да участваме активно в дискусиите по време на срещите. Работните групи, в който сме участвали включват „Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ)“
Участие в международни, национални и регионални форуми Участие в международни, национални и регионални форуми
От БАБЕП участваме в международни, национални и регионални форуми – конференции, симпозиуми, изложения и др., които имат отношение към кандидатстването и одобрението по европейски проекти.
Поддържане на връзки с други организации Поддържане на връзки с други организации
Поддържаме връзки с организации със същите или сходни цели, с оглед обмяна на опит в областта на кандидатстването и одобрението по европейски проекти;
Организиране и провеждане на обучения Организиране и провеждане на обучения
Организираме и провеждаме обучения, които да запознаят бъдещите бенефициенти с процесите на кандидатстване и да ги подготвят за последващото усвояване на средствата от европейски проекти.