членство

Членството към БАБЕП дава възможност гласът Ви на бенефициент да бъде чут от институциите, които отговарят за съответните европейски програми. Членовете на асоциацията увеличават шансовете си за одобрение на проектните си предложения, тъй като могат да изразят активно своите искания и да обменят помежду си опит и информация.

telegram

 

Свържете се с нас, ако имате желание да станете член на БАБЕП