БАБЕП КЕВКЕФ

БАБЕП е включена в Съвета за обществени консултации по еврофондовете към КЕВКЕФ

                      Българска асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП) беше включена в новия състав на Обществения съвет (ОС) към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ). Съветът

0 comments
ПРСР

Проблеми и решения по ПРСР 2014 -2020

                „Всъщност абсолютно нищо не е ясно“, отговаря Ивайло Здравков, председател на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП), по време на интервю по Агро ТВ. До него Кристина Цветанска, председател на

0 comments

Националният гаранционен фонд (НГФ) отново стартира през новия програмен период 2014 – 2020 година

Националният гаранционен фонд (НГФ) предоставя възможност за кредитиране на стартиращи предприятия и такива без кредитна история. Той улеснява достъпа до финансиране за малките и средни предприятия. Фондът е създаден през 2008г. и днес успешно си партнира с 21 търговски банки

0 comments

ПРСР: Как да успеем през новия програмен период 2014 – 2020 и какво е важно да знаем за него по отношение на ПРСР?

В този анализ ще се опитам да направя паралел между стария и новия програмен период, както и да обясня кои са важните неща, за да се получи един успешно одобрен проект и какво трябва да знаем, за да го постигнем.

0 comments

Мярка 5.4 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Приемът на заявления по една от най-важните мерки от Програмата за морско дело и рибарство официално отвори. Вече може да се кандидатства по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ и ние решихме да ви запознаем отблизо с

0 comments

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Може да кажем, че тази мярка е „тежката артилерия“ за земеделските стопани, които искат да разширят, модернизират, оборудват или изградят своите нови стопанства. Какво всъщност представлява мярка 4.1? Тази мярка е насочена основно към земеделските стопани, които искат да се развиват

1 comment

Къщи за гости – да! През 2017 г.

Повече от половин година мина, откакто стана ясно, че в публикувания от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) индикативен график за 2016 г. не присъства подмярка 6.4 от Програмата за развитие на селските райони. Подмярката, позната под номера 311 и 312 през

0 comments