hand full of money and holding a green plant

Националният гаранционен фонд (НГФ) предоставя възможност за кредитиране на стартиращи предприятия и такива без кредитна история. Той улеснява достъпа до финансиране за малките и средни предприятия.

Фондът е създаден през 2008г. и днес успешно си партнира с 21 търговски банки и реализира 4 гаранционни програми. Той издава гаранции, допълващи обезпеченията, изисквани от търговските банки при отпускане на кредити за българския бизнес.

За изминалия програмен период 2007-2013 чрез НГФ са подкрепени 544 инвестиционни проекта на обща стойност 375 млн. лв., като 85% от бенефициентите са микро предприятия.Успешни проекти на бенефициенти, получили гаранция от НГФ са в секторите земеделие, животновъдство и рибарство.

Новата схема на НГФ през новия програмен период 2014 – 2020

През месец август тази година стартира нова гаранционна схема, която има за цел увеличаване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми от търговските банки. По нея ще бъдат гарантирани не само кредити за изпълнение на одобрени проекти по Програма за развитие на селските райони, но и оборотни заеми за всички регистрирани земеделски производители. Ще се отпускат  кредити за инвестиционни или оборотни цели, както и инвестиционни и оборотни средства за реализирането на проекти, включително банкови гаранции за авансови плащания. Заеми по тази схема ще  отпускат 18 финансови институции.

Защо НГФ?

Програмата на НГФ има следните предимства:

  • по-ниски лихви по кредитите;
  • облекчени изисквания за обезпечения;
  • гаранцията покрива до 50% от кредитите, отпускани от търговските банки.

На всеки е ясно, че намирането на финансиране не е лесна задача, а често успехът на даден проект зависи именно от него. Ето защо новата гаранционна схема на НГФ, която ще гарантира до 3 млн. лв. по кредити на земеделски производители е една много добра възможност за малките и средни предприятия.

Кой може да се възползва?

  • Малки и средни предприятия;
  • Съществуващи и стартиращи фирми;
  • Бенефициенти по мярка 4.2, мярка 4.1, мярка 6.4 и др.

Вашият бизнес заслужава да бъде финансиран, затова не пропускайте този шанс!

Националният гаранционен фонд (НГФ) отново стартира през новия програмен период 2014 – 2020 година

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *