Дейности

Дейности

От  БАБЕП правим всичко възможно, за да бъдат Вашите интереси защитени. Ние взимаме активно участие в тематичните работни групи към съответните министерства, отправяме предложения и коментари до всички институции, отговорни за управлението на европейските програми, и организираме форуми за обмен на информация и опит.

Членство

Членство

Членството към БАБЕП дава възможност гласът Ви на бенефициент да бъде чут от институциите, които отговарят за съответните европейски програми. Членовете на асоциацията увеличават шансовете си за одобрение на проектните си предложения, тъй като могат да изразят активно своите искания и

Предложения

Предложения

Като браншова организация, от БАБЕП следим отблизо развитията по различните оперативни програми и излизаме с конкретни предложения за по-доброто изготвяне на съответните нормативни документи. Коментарите ни се взимат предвид от институциите преди, по време и след изготвянето на наредбите по програмните мерки. По

В случай, че имате нужда от повече информация за конкретна програма, трябва Ви помощ или съвет относно проект или искате да Ви бъде препоръчана подходяща консултантска компания

Пишете ни

Анализи: