грудевПовече от половин година мина, откакто стана ясно, че в публикувания от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) индикативен график за 2016 г. не присъства подмярка 6.4 от Програмата за развитие на селските райони. Подмярката, позната под номера 311 и 312 през изминалия програмен период, е ключов инструмент за подпомагане развитието на неземеделски дейности, сред които и селски туризъм. Това позволява финансирането за изграждане и обновяване на обекти като семейни хотели и къщи за гости. Именно популярността на последните доведе до смут сред стотици потенциални бенефициенти,  след като отварянето на мярката не беше потвърдено. Допълнителни притеснения създадоха и коментарите на министъра на земеделието и храните Десислава Танева и заместник – министъра Васил Грудев, като наскоро г-н Грудев заяви, че къщи за гости изобщо няма да се финансират по 6.4.  Точно затова от Българска Асоциация на Бенефициентите по Европейски  Програми искаме да успокоим желаещите да кандидатстват – в официално писмо до асоциацията заместник – министърът потвърди, че финансирането на къщи за гости е предвидено по програмата.

Хронологията

Веднага след излизането на индикативния график в края на миналата година, БАБЕП изпрати писмо до Министерството на земеделието и храните (МЗХ), в което бяха изброени многобройните негативни последици от забавянето на подмярка 6.4. В допълнение асоциацията поиска и официална среща с представители на Министерството и на фонд „Земеделие“, която се състоя в края на януари тази година на парламентарната комисия по европейските въпроси. На нея разговаряхме с г-н Грудев, който поясни, че отварянето на подмярката се отлага заради необходимостта от допълнителни анализи относно нейната ефективност. В следващите месеци обаче не последва разясняване на ситуацията, а точно обратното – коментарите на министър Танева и зам.-мин. Грудев доведоха до по-голямо объркване относно това ще има ли подмярка 6.4 и ще могат ли по нея да се финансират къщи за гости.

Поради тази причина от БАБЕП се обърнахме още веднъж към МЗХ с молба в най-скоро време да бъде изяснено бъдещето на подмярката, като подчертахме опасността от ощетяване на сектор „Туризъм“ и лишаване на малките населени места от основен отрасъл, жизненоважен за тяхното развитие.  В резултат получихме официален отговор от заместник – министър Грудев, в който той потвърди, че туристически дейности като част от подмярката (сред които спадат и къщи за гости) ще бъдат допустими по 6.4. В писмото се казва:

„В текста на подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. е предвидено финансиране на неземеделски дейности, които са насочени към развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги)…Очакванията ни са (подмярката) да насърчава стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони, които водят до увеличаване на заетостта и доходите за населението на селските райони и допринасят за увеличаване достъпа  и качеството на частните услуги за населението и бизнеса.“

Оттук-нататък

Предвид създалата се ситуация, от БАБЕП се надяваме, че сме успели да разпръснем съмненията относно подмярка 6.4. Тя не само ще отвори, но по нея ще бъде възможно да се подпомагат и туристически дейности като създаването на къщи за гости. Продължаваме да следим отблизо развитието около казуса, за да можем както досега да внасяме яснота сред дезинформацията, витаеща из медийното пространство.

Къщи за гости – да! През 2017 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *