Мярка 5.4 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Мярка 5.4 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Приемът на заявления по една от най-важните мерки от Програмата за морско дело и рибарство официално отвори. Вече може да се кандидатства по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ и ние решихме да ви запознаем отблизо с

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Може да кажем, че тази мярка е „тежката артилерия“ за земеделските стопани, които искат да разширят, модернизират, оборудват или изградят своите нови стопанства. Какво всъщност представлява мярка 4.1? Тази мярка е насочена основно към земеделските стопани, които искат да се развиват