БАБЕП е включена в Съвета за обществени консултации по еврофондовете към КЕВКЕФ

БАБЕП КЕВКЕФ

                      Българска асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП) беше включена в новия състав на Обществения съвет (ОС) към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ). Съветът