Националният гаранционен фонд (НГФ) отново стартира през новия програмен период 2014 – 2020 година

Националният гаранционен фонд (НГФ) отново стартира през новия програмен период  2014 – 2020 година

Националният гаранционен фонд (НГФ) предоставя възможност за кредитиране на стартиращи предприятия и такива без кредитна история. Той улеснява достъпа до финансиране за малките и средни предприятия. Фондът е създаден през 2008г. и днес успешно си партнира с 21 търговски банки