Националният гаранционен фонд (НГФ) отново стартира през новия програмен период 2014 – 2020 година

Националният гаранционен фонд (НГФ) отново стартира през новия програмен период  2014 – 2020 година

Националният гаранционен фонд (НГФ) предоставя възможност за кредитиране на стартиращи предприятия и такива без кредитна история. Той улеснява достъпа до финансиране за малките и средни предприятия. Фондът е създаден през 2008г. и днес успешно си партнира с 21 търговски банки

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Може да кажем, че тази мярка е „тежката артилерия“ за земеделските стопани, които искат да разширят, модернизират, оборудват или изградят своите нови стопанства. Какво всъщност представлява мярка 4.1? Тази мярка е насочена основно към земеделските стопани, които искат да се развиват