Мярка 5.4 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Мярка 5.4 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Приемът на заявления по една от най-важните мерки от Програмата за морско дело и рибарство официално отвори. Вече може да се кандидатства по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ и ние решихме да ви запознаем отблизо с