БАБЕП е включена в Съвета за обществени консултации по еврофондовете към КЕВКЕФ

БАБЕП КЕВКЕФ

                      Българска асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП) беше включена в новия състав на Обществения съвет (ОС) към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ). Съветът

Проблеми и решения по ПРСР 2014 -2020

ПРСР

                „Всъщност абсолютно нищо не е ясно“, отговаря Ивайло Здравков, председател на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП), по време на интервю по Агро ТВ. До него Кристина Цветанска, председател на

Националният гаранционен фонд (НГФ) отново стартира през новия програмен период 2014 – 2020 година

Националният гаранционен фонд (НГФ) отново стартира през новия програмен период  2014 – 2020 година

Националният гаранционен фонд (НГФ) предоставя възможност за кредитиране на стартиращи предприятия и такива без кредитна история. Той улеснява достъпа до финансиране за малките и средни предприятия. Фондът е създаден през 2008г. и днес успешно си партнира с 21 търговски банки

ПРСР: Как да успеем през новия програмен период 2014 – 2020 и какво е важно да знаем за него по отношение на ПРСР?

ПРСР: Как да успеем през новия програмен период 2014 – 2020 и какво е важно да знаем за него по отношение на ПРСР?

В този анализ ще се опитам да направя паралел между стария и новия програмен период, както и да обясня кои са важните неща, за да се получи един успешно одобрен проект и какво трябва да знаем, за да го постигнем.

Мярка 5.4 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Мярка 5.4 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Приемът на заявления по една от най-важните мерки от Програмата за морско дело и рибарство официално отвори. Вече може да се кандидатства по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ и ние решихме да ви запознаем отблизо с

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Може да кажем, че тази мярка е „тежката артилерия“ за земеделските стопани, които искат да разширят, модернизират, оборудват или изградят своите нови стопанства. Какво всъщност представлява мярка 4.1? Тази мярка е насочена основно към земеделските стопани, които искат да се развиват